Złoto pozyskiwane z obszarów konfliktowych jest często wykorzystywane do finansowania zbrojnych konfliktów.