• Wykorzystywany w produkcji elektroniki, w tym telefonów komórkowych.

  • Złoto pozyskiwane z obszarów konfliktowych jest często wykorzystywane do finansowania zbrojnych konfliktów.