Materiały konfliktowe

Materiały konfliktowe2023-08-28T13:15:45+02:00

Minerały konfliktowe

poszanowania praw człowieka w regionach dotkniętych konfliktami.

Minerały konfliktowe, nazywane także „krwawymi minerałami”, to minerały, których wydobycie często finansuje konflikty zbrojne i łamie prawa człowieka. Najczęściej związane są z obszarami dotkniętymi wojnami lub niepokojami politycznymi, zwłaszcza w Afryce Środkowej.

Międzynarodowe organizacje i rządy pracują nad ograniczeniem handlu konfliktowymi minerałami i zapewnieniem, że ich wydobycie nie przyczynia się do krzywdzenia ludzi ani do konfliktów zbrojnych. Istnieją mechanizmy i przepisy prawne, które mają na celu śledzenie pochodzenia tych minerałów i eliminowanie ich z legalnego łańcucha dostaw.

Dążenie do uczciwego handlu minerałami jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pokoju i poszanowania praw człowieka w regionach dotkniętych konfliktami.

Firma Mudeung Electronics Poland Sp. z o.o.

oświadcza, że spełnia wymogi 3TG oraz CMRT. Prowadzi etyczną działalność biznesową i przestrzega amerykańskich przepisów w sprawie minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami oraz przepisów wydanych przez SEC, podjęła i kontynuuje należyte starania prowadzone w ramach łańcucha dostaw, aby ustalać źródła wszelkich minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami w towarach, które kupuje w celu realizacji produkcji oraz sprzedaży swoich wyrobów.

Od naszych dostawców oczekujemy, że będą przestrzegać zasad odpowiedzialności społecznej przy pozyskiwaniu surowców i materiałów na potrzeby prowadzonej działalności oraz że wprowadzą zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania materiałów i będą wymagać tego samego od swoich dostawców.

Jeśli odkryjemy użycie minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktem u dostawców, z którymi współpracujemy, zobowiązujemy się do bezzwłocznego podjęcia akcji korekcyjnych.

W przeciwnym razie współpraca zostanie rozwiązana.

Niniejsza deklaracja jest ważna od 2023.01.02 do 2023.12.31

Koltan2023-08-28T13:03:30+02:00

Wykorzystywany w produkcji elektroniki, w tym telefonów komórkowych.

Kasjoterit2023-08-28T13:04:02+02:00

Stanowi surowiec do produkcji cyny, którą wykorzystuje się w przemyśle elektronicznym.

Tantal2023-08-28T13:04:13+02:00

Stosowany w produkcji kondensatorów do elektroniki.

Złoto2023-08-28T13:04:34+02:00

Złoto pozyskiwane z obszarów konfliktowych jest często wykorzystywane do finansowania zbrojnych konfliktów.

Go to Top